side

Personvern & Cookies

Ikrafttredelsesdato: August 2020

Introduksjon og personvernregler

Denne personvernerklæringen styrer måten Headley Media Technology Division Ltd (org. Nr. 112774219) samler inn, bruker, vedlikeholder og avslører informasjon som er samlet inn fra brukere (hver, en "bruker") av nettstedet www.electronicpro.com ("Nettstedet"). Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet og alle produkter og tjenester som tilbys av Headley Media Technology Division Ltd.

Denne siden informerer deg om våre retningslinjer angående innsamling, bruk og avsløring av personopplysninger når du bruker tjenesten vår og valgene du har knyttet til disse dataene.

Vi bruker dataene dine for å tilby og forbedre tjenesten. Ved å bruke tjenesten, samtykker du til innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne erklæringen. Med mindre annet er definert i denne personvernerklæringen, har begreper som brukes i denne personvernerklæringen de samme betydningene som i våre vilkår og betingelser, tilgjengelig på www.electronicpro.com.

Headley Media Technology Division Ltd er forpliktet til å beskytte og sikre din personlige informasjon i samsvar med gjeldende lovgivning og GDPR. Headley Media Technology Division Ltd vil alltid behandle dine personopplysninger ansvarlig og sikkert til enhver tid. Personlig informasjon som er gitt av våre lesere, gjør at vi kan forbedre tjenesten vår og tilby den mest relevante markedsføringen, informasjonen og tjenesten for brukerne. Vi vil behandle disse dataene under legitim interesse i samsvar med GDPR. Lesere kan velge bort fremtidig kommunikasjon ved å avslutte abonnementet på e-post kampanjer eller via e-post: Dataprotection@headleymedia.com

Legitim interesse

Headley Media Technology Division Ltd følger prinsippet om dataminimering, og sikrer at de personopplysningene som samles inn holdes til et minimum til enhver tid (Art. 5). Personopplysningene vi behandler er begrenset til visittkortinformasjon fra bedriftsmedarbeidere som er direkte knyttet til teknologiimplementering og beslutningstaking. En omfattende vurdering er utført, og sikrer at personopplysningene vi behandler ikke uforholdsmessig påvirker personvernrettighetene til leserne våre. Vi praktiserer transparens ved å tydelig informere alle lesere om at vi behandler personopplysningene deres, og for hvilke formål (Art. 13 & 14). Vi vil gjøre vårt beste for å holde all leserdata oppdatert til enhver tid (Art. 5).

Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Hvis du klikker på en kobling fra en tredjepart, blir du ledet til denne tredjepartens nettsted. Vi anbefaler deg på det sterkeste å gå gjennom personvernerklæringen for alle nettsteder du besøker. Vi har forsøkt å gi lenker til tredjeparts personvernregler på nettstedet vårt der det er mulig. Vi påtar oss ikke noe ansvar for personvernpraksisen til slike tredjepartsnettsteder, og din bruk av slike nettsteder er på egen risiko.

Hvordan og når vi deler personopplysninger med sponsorer og tredjeparter

Headley Media Technology Division Ltd kan dele dine personopplysninger for å levere innhold og tjenester fra våre nettsteder og tredjeparts tjenester som kan interessere deg, inkludert sponset innhold.

Sponset innhold og tredjeparter

Headley Media Technology Division Ltd samarbeider med tredjepartssponsorer for å tilby et stort innholdsbibliotek for våre lesere, som for eksempel whitepapers, videoer, case studier og webinarer. Til gjengjeld for tilgang til biblioteket vårt og for å laste ned innhold, kan vi be deg om å gi oss dine personopplysninger som en del av registreringen og/eller oppdatere dine eksisterende detaljer.

Som tidligere nevnt følger Headley Media Technology Division Ltd prinsippet om dataminimalisering, og sikrer at de innsamlede personopplysningene til enhver tid holdes på et minimum (Art. 5). Personopplysningene vi behandler er begrenset til visittkortinformasjon fra bedriftsmedarbeidere som er direkte knyttet til teknologiimplementering og beslutningstaking.

Vi kan også bruke dine personopplysninger for å sende deg tilbudet du ba om, eller for å følge opp en tidligere nedlastet ressurs med tilleggsinnhold og/eller andre relaterte ressurser fra de du har valgt å be om. I tillegg til dette kan dine personopplysninger deles med sponsoren og/eller sponsorene av innholdet for å kommunisere med deg angående tilbudet, samt tilleggsprodukter, innhold eller tjenester som kan være av interesse for deg.

Vær oppmerksom på at når personopplysningene dine er delt med tredjepart/sponsor, vil deres personvernregler, inkludert informasjon om hvordan du kan melde deg ut i fremtiden, gjelde for dine personopplysninger. Vi har forsøkt å gi lenker til tredjeparts personvernregler på nettstedet vårt der det er mulig. Vi påtar oss ikke noe ansvar for personvernpraksisen til slike tredjeparter av sponsorer.

Videre vil vi også be om ditt samtykke til at opplysningene dine blir sendt til tredjepartssponsoren og/eller sponsorene ved nedlastingspunktet, og gir deg muligheten til å velge bort å dele opplysningene dine og beskytte personvernet ditt.

Typer data samlet inn av Headley Media Technology Division Ltd

Personopplysninger

Mens du bruker tjenesten vår, kan det hende vi ber deg om å gi oss personlig identifiserbar informasjon som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg ("personopplysninger"). Personlig identifiserbar informasjon kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • E-postadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Telefonnummer
 • Adresse, fylke, kommune, postnummer, by
 • Cookies

Vi kan bruke dine personopplysninger til å kontakte deg med nyhetsbrev, markedsførings- eller markedsføringsmateriell og annen informasjon som kan være av interesse for deg. Du kan velge bort å motta noen eller alle disse kommunikasjonene fra oss ved å følge avmeldingslenken eller instruksjonene i e-post vi sender, eller ved å kontakte oss på dataprotection@headleymedia.com.

Barns personvern

Tjenesten vår adresserer ikke personer under 18 år ("Barn").

Vi innhenter ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Vennligst kontakt oss hvis du er en forelder eller foresatt og du er klar over at dine barn har gitt oss personopplysninger. Hvis vi blir oppmerksom på at vi har innhentet personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldres samtykke, tar vi skritt for å fjerne denne informasjonen fra serverne våre.

Datakjøp fra tredjeparter

Headley Media Technology Division Ltd kjøper innimellom markedsføringslister fra tredjepartsdataleverandører. Disse dataene kan inkludere, men ikke være begrenset til:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Bedriftens e-postadresse
 • Bedriftens postadresse
 • Tittel / stillingsfunksjon

Hvis et datakjøp gjøres, kan du begynne å motta e-post og telefonkommunikasjon fra Headley Media Technology Division Ltd angående din virksomhetsektor / forretningsinteresser uten å ha gitt oss dine opplysninger. Hvis du på noe tidspunkt ikke lenger ønsker å motta disse oppdateringene / kommunikasjonen, kan du når som helst velge bort / avslutte abonnementet eller sende en e-post til dataprotection@headleymedia.com. Vi holder også klare oversikter over alle disse dataleverandørene.

Overføring av data

Din informasjon, inkludert personopplysninger, kan overføres til – og vedlikeholdes på – datamaskiner som ligger utenfor ditt fylke, landsdel, land eller annen myndighet, der lovene om databeskyttelse kan avvike enn fra din jurisdiksjon.

Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia og velger å gi oss informasjon, vær oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Storbritannia og behandler dem der.

Ditt samtykke til denne personvernserklæringen etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer din samtykke til overføringen.

Green Cape Media vil ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dataene dine blir behandlet sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen, og ingen overføring av dine personopplysninger vil skje til en organisasjon eller et land med mindre det er tilstrekkelig kontroll på plass, inkludert sikkerheten av dine data og annen personinformasjon.

Utlevering av data

Hvis Headley Media Technology Division Ltd er involvert i en fusjon, anskaffelse eller salg av eiendeler, kan personopplysningene dine overføres. Vi vil gi beskjed før personopplysningene dine overføres og blir underlagt en annen personvernserklæring.

Juridiske krav

Headley Media Technology Division Ltd kan utlevere dine personopplysninger i god tro på at slik handling er nødvendig for:

 • Å overholde en juridisk forpliktelse
 • Å beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Headley Media Technology Division Ltd
 • Å forhindre eller undersøke mulig ugjerning i forbindelse med tjenesten
 • Å beskytte den personlige sikkerheten til brukere av tjenesten eller offentligheten
 • Å beskytte mot juridisk ansvar
 • Datasikkerhet

Sikkerheten til dine data er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett, eller metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Mens vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personopplysninger.

Datasikkerhet

Vi har veldig streng databeskyttelsespraksis rundt dataene som brukes og administreres i virksomheten. Videre har IT-sikkerhet alltid vært et nøkkelområde vi har sett til for å sikre at data og systemer er sikre. Vi har allerede brannmurer, antivirusprogramvare, kryptering og en regnearkregel på stasjonære PC-er.

Headley Media Technology Division Ltd implementerer en krypteringspolicy som er viktig for å redusere risikoen for registrertes rettigheter. Vi bruker pseudonymisering, kryptering og minimering, som alle er anerkjente teknikker innen databeskyttelse etter design.

Oppbevaring av data

Headley Media Technology Division Ltd vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne personvernserklæringen. Vi vil oppbevare og bruke dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Headley Media Technology Division Ltd vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata lagres vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten eller for å forbedre funksjonaliteten til vår tjeneste, eller vi er juridisk forpliktet til å lagre disse dataene i lengre perioder.

Dine personvernrettigheter i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Hvis du er bosatt i EØS, har du visse personvernrettigheter. Headley Media Technology Division Ltd tar sikte på å ta rimelige tiltak for å la deg korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du vil at de skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss.

Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

 • Retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg. Når det er mulig, kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av dine personopplysninger direkte i delen for kontoinnstillinger. Hvis du ikke klarer å utføre disse handlingene selv, kan du kontakte oss for å hjelpe deg.
 • Rett til rettelse. Du har rett til å få informasjonen din rettet hvis denne informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig.
 • Retten til å protestere Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger.
 • Retten til begrensning. Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av din personlige informasjon.
 • Retten til dataportabilitet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og ofte brukt format.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke. Du har også rett til å trekke tilbake samtykke når som helst der Headley Media Technology Division Ltd trengte ditt samtykke for å behandle din personlige informasjon.
 • Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler.

Du har rett til å klage til Datatilsynet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Sporing- og cookiedata

Vi bruker cookies og lignende sporingsteknologier for å spore aktiviteten på tjenesten vår og holde på viss informasjon.

Cookies er filer med liten mengde data som kan inneholde en anonym, unik identifikator. Cookies sendes til nettleseren din fra et nettsted, og lagres på enheten din. Sporingsteknologier som også brukes er beacons, tags og scripts for å samle inn og spore informasjon og for å forbedre og analysere tjenesten vår.

Du kan gjøre endringer i nettleseren din slik at den avviser alle cookies eller at den indikere når en cookie blir sendt. Imidlertid, hvis du ikke godtar cookies, kan det hende at du ikke kan bruke visse deler av tjenesten vår.

Eksempler på cookies vi bruker:

 • Session-cookies. Vi bruker session-cookies for å drive tjenesten vår.
 • Preferanse-cookies Vi bruker preferanse-cookies for å huske dine preferanser og forskjellige innstillinger.
 • Sikkerhetscookies. Vi bruker sikkerhetscookies for sikkerhetsformål.

Slik bruker vi dine opplysninger

Vi kan bruke informasjonen du deler med oss og informasjonen vi samler inn gjennom din bruk av nettstedene våre på de måtene som er beskrevet nedenfor og som beskrevet på tidspunktet for innsamling. Headley Media Technology Division Ltd bruker de innsamlede dataene til forskjellige formål:

 • For å tilby og vedlikeholde tjenesten
 • For å varsle deg om endringer i tjenesten vår
 • For å tillate deg å delta i interaktive funksjoner i tjenesten vår når du velger å gjøre det
 • For å tilby kundestøtte
 • For å samle inn analyser eller verdifull informasjon slik at vi kan forbedre tjenesten vår
 • For å overvåke bruken av tjenesten
 • For å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer

Nyhetsbrev

Vi vil bruke detaljene du har delt for å sende deg daglige nyhetsbrev du abonnerer på. Vi vil bruke dine data på nytt eller legge dem til i markedsføringslister, med mindre du har gitt oss tillatelse til å gjøre det. Vi vil gi deg en måte å avslutte abonnementet på hvert nyhetsbrev vi sender til deg.

Nettstedsanalyse

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

Google Analytics

Google Analytics er en webanalysetjeneste som tilbys av Google som sporer og rapporterer trafikk på nettstedet. Google bruker dataene som samles inn for å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke dataene som samles inn for å kontekstualisere og personalisere annonsene i sitt eget annonseringsnettverk.

Du kan velge bort å ha gjort aktiviteten din på tjenesten tilgjengelig for Google Analytics ved å installere Google Analytics opt-out nettlesertillegg. Tillegget forhindrer Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.js) fra å dele informasjon med Google Analytics om besøksaktivitet.

For mer informasjon om Googles personvernpraksis, besøk Googles nettside for personvern og vilkår: http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Atferdsremarketing

Headley Media Technology Division Ltd bruker remarketingtjenester for å annonsere på tredjeparts nettsteder til deg etter at du besøkte tjenesten vår. Vi og våre tredjepartsleverandører bruker cookies for å informere, optimalisere og vise annonser basert på dine tidligere besøk på tjenesten vår.

Google AdWords

Google AdWords-remarketingtjeneste leveres av Google Inc.

Du kan velge bort Google Analytics for Display Advertising og tilpasse Google Display Network-annonser ved å gå til siden Google Ads-innstillinger: http://www.google.com/settings/ads

Google anbefaler også å installere Google Analytics Opt-out nettlesertillegg - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - for nettleseren din. Google Analytics Opt-out nettlesertillegg gir besøkende muligheten til å forhindre at data blir samlet inn og brukt av Google Analytics.

For mer informasjon om Googles personvernpraksis, besøk Googles nettside for personvern og vilkår: http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Facebook

Facebook-remarketingtjeneste leveres av Facebook Inc.

Du kan lære mer om interessebasert annonsering fra Facebook ved å gå til denne siden: https://www.facebook.com/help/164968693837950

For å velge bort Facebooks interessebaserte annonser, følg disse instruksjonene fra Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook overholder selvreguleringsprinsippene for online atferdsannonsering etablert av Digital Advertising Alliance. Du kan også velge bort fra Facebook og andre deltakende selskaper gjennom Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Canada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller melde deg ut ved hjelp av innstillingene på mobilen din.

For mer informasjon om personvernpraksisen til Facebook, besøk Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRoll-remarketingtjeneste leveres av Semantic Sugar, Inc.

Du kan velge bort AdRoll-remarketing ved å gå til denne AdRoll Advertising Preferences nettsiden: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1andnt=1andnw=false

For mer informasjon om personvernpraksisen til AdRoll, vennligst besøk AdRolls personvernserklæring: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexus-remarketingtjeneste leveres av AppNexus Inc.

Du kan velge bort AppNexus-remarketing ved å gå til Privacy og AppNexus Platform-nettsiden: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

For mer informasjon om AppNexus personvernpraksis, besøk AppNexus Platformens personvernpolicy: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Endringer i denne Personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen oppdatere vår personvernerklæring. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut den nye personvernerklæringen på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og/eller et fremtredende varsel på tjenesten vår, før endringen trer i kraft og oppdaterer "ikrafttredelsesdatoen" øverst i denne personverneklæringen.

Du anbefales å gjennomgå denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernerklæringen gjelder fra når de blir lagt ut på denne siden.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen:

Via e-post: dataprotection@headleymedia.com

Ved å besøke denne siden på nettstedet vårt: https://electronicpro.com/ContactUs

Via telefon: +44 (0) 1932 564999

Via post: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Om oss

For å få innholdet ditt lagt til vårt online bibliotek med teknologiressurser, vennligst klikk her…

Ledergruppe

James Rhoades-Brown

Associate Publisher

james.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Global salgsdirektør

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Salgsdirektør Tyskland, Østerrike og Sveits (DACH)

christian.hoelscher@headleymedia.com

Kristen Riley

VP Sales USA

kristen.riley@headleymedia.com